Bạn đang nghĩ đến việc niêm yết địa điểm của mình trên Triphun.com? Chúng tôi đã tập hợp một danh sách các chức năng để giúp bạn dễ dàng quản lý các cơ sở kinh doanh và các loại phòng của mình.

Vị trí kinh doanh
Các Phòng
Giá Phòng
Đặt Phòng
Các Album ảnh
Các hình ảnh

Tham gia miễn phí ngay!

Đăng ký dễ dàng và xác nhận tài khoản ngay lập tức bằng tài khoản Google
Login With Google

Có một số điều cần lưu ý khi chọn tên cho cơ sở kinh doanh của Quý vị: Sử dụng những tên cụ thể, duy nhất để không gây nhầm lẫn cho khách Cân nhắc những gì mọi người sẽ tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm – họ sẽ gõ gì để tìm cơ sở kinh doanh của quý vị? Viết ngắn gọn và hấp dẫn – khách có xu hướng nhập càng ít càng tốt để tìm thấy kết quả mà họ đang tìm kiếm.

Tôi không thể bao gồm những gì trong tên tài sản của mình? Tên thuộc tính của bạn không được bao gồm bất kỳ dấu hiệu nào sau đây: Dấu câu như dấu ngoặc kép, (“”), dấu hoa thị (*) và dấu 'at' (@) Viết hoa toàn bộ từ (ngoại trừ từ viết tắt) Từ không phù hợp.